There was a problem loading the comments.

Ухаалаг гар утсанд Portsip програм суулгах заавар


  Print

Алхам 1
App Store эсвэл Google Play-ээс Portsip app нэртэй дараах лого бүхий аппликэйшнийг татна.

Алхам 2
Аппликейшнийг татаад нээх үед Зураг 1 дээр харагдаж байгаа цонх гарч ирнэ.

4bcae427122e2145103c6dbabae9c3da5122659338feaf82cfebefa3b3c19045866b2b663f72ba66?t=162ed44c335a6dab57dc352f53cef563

Доорх зураг дээр харагдаж байгаачлан КоллПро-оос өгсөн мэдээллүүдээр харгалзах талбарыг бөглөнө.

288867dd8a5dba38cfe43615658c551d8740435b0d337ae2f513151dbb22707643ee56b41f8cfd01?t=53f146f650d13c06c64f5e679ea6b696

Sign in товчыг дарсны дараа доорх цонх нээгдэнэ.

79ee9965933ef8ff4560ffd06bca1d561f75264679117c58d1efdeb68a86a353623298e9d0278974?t=c28a21702168b8852b9f679b049ffe24

Settings цонхыг нээхэд доорх байдлаар харагдана. Online гэж харагдаж байвал ашиглах боломжтой болсон гэдгийг илтгэнэ.

82d6dea01ec25f099cb53c140110a733196b9cf9077ca1ce6381454b349ffdb038782e72bc55bc02?t=213f2219fd4777538db17d604b0e0dc5


Share via

Related Articles


Self-Hosted Help Desk Software by SupportPal
© КоллПро ХХК