There was a problem loading the comments.
  Print
1. Inbox Rule

MessagePro үйлчилгээг ашиглан мессеж хүлээн авсны дараа боломжит интеграц хийх боломжтой.

7e8862f76e9a9cb8e3f035ef27fa75962835f25e?t=5c261f11f79094e19d507796d48703d3

2. Outbox Rule

MessagePro үйлчилгээг ашиглан мессеж илгээсний дараа хийгдэх боломжтой интеграц хийх боломжтой.

d3852b17668743ebb25a121aabace8d7aa3c0cf3?t=260974937a03192cdfab67b89e28229f

3. Date Rule

Тодорхой нэг хугацааны интервал болох үед боломжит үйлдлүүдийг хийх боломжтой.

45de868d189c5b2aff359ba6fe3b1bb7139f3ca3?t=bd3617d498fe23993f0703ac3725c7d9

4. Slack аас мессеж явуулах үйлчилгээ

Хэрэв танай байгууллага slack ашигладаг бол slack /messagepro ашиглан харилцагчид мессеж илгээх боломжтой.

5fdd1d13b906aeeb2e6575f119598a0134d1dd22?t=626156e9c624b60d634bad463372209d

5. HelpCallPro ticket холбох

Та харилцагчаас гомдол хүлээн авдаг бол байгууллагынхаа мессежний тусгай дугаарт мессеж хүлээн авснаар CRM болон Тикетийн системд автоматаар ажил үүсэх боломжтой.

8dec287e4e4982c4617146d3605d9eac39af60c1?t=a8418a9ab63808724a829da52433e49eShare via

Self-Hosted Help Desk Software by SupportPal
© КоллПро ХХК