There was a problem loading the comments.

Захиалга үүсгэх


  Print
1.Мессеж илгээх дараалал оруулах алхам

 1. Campaign-ийн нэр: Тухайн захиалгын нэрийг өөрт ойлгомжтой оруулна.
 2. Тусгай дугаар: Байгууллагынхаа мессеж илгээх тусгай дугаарыг сонгоно.
 3. Хадгалсан харилцагчаас сонгох: CSV форматаар экспортлож хадгалсан харилцагчдаас сонгоно.
 4. Утасны дугаар нэмж оруулах: Сонгосон харилцагчид багтаагүй дугаарыг нэмэлтээр оруулна.
 5. Дараагийн алхамд шилжинэ.

8e3ac1b18784c04dc4f11510349408fe0304487b?t=c60ba5febbbf1a57cb72a7efb8ac6aff


2. Илгээх текст оруулах

 1. Хадгалсан загвараас сонгоно: Өмнө нь захиалга үүсгэхдээ загвар болгон хадгалсан загваруудаас тохирохыг сонгох эсвэл
 2. Текст хэсэгт илгээх текстээ оруулна. Текстийн нийт урт - 160 тэмдэгт байна. Тэмдэгт гэх агуулгад "цэг, таслал, үг хоорондын зай" орохыг анхаарна уу.
 3. Дараагийн алхамд шилжинэ.

2912376c120f667cfd7a30be789b7404a9a0a463?t=5c7c263f8f317f0075df1f5a06f2c34c

3. Захиалга биелэх Өдөр/Цаг сонгох

 1. Илгээж эхлэх огноо болон цаг сонгоно: Автоматаар захиалга илгээж эхлэх огноо болон цагийг авна. Мөн та өөрийн хүссэн огноо болон цагийг сонгож болно.
 2. Зогсоох огноо болон цаг сонгоно: Захиалга илгээгдэж дуусах хүртэл зогсохгүй. Захиалга илгээгдэж дуусахад автоматаар зогсоно.
 3. Дараагийн алхамд шилжинэ.

2748ed45fba5d8dd52890e6e6a74b5016983a515?t=5ed5a5b3b0e2c881f53b4257b0116e40

4. Явуулах

 1. Захиалгын мэдээллийг шалгана.
 2. Загвар болгон хадгалах бол сонгоно. Загвар болгож хадгалахгүй байж болно.
 3. Манай үйлчилгээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч байвал заавал өмнөх талбарыг сонгоно.
 4. Илгээх дарна.

2b61224e912ab63506e51ee1e19291c18c750496?t=6b9f8a98ffee22302cb03fa7a2624f69

Share via

Related Articles


Self-Hosted Help Desk Software by SupportPal
© КоллПро ХХК